راهنمای انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 ·        کلیه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد، می بایستی در صورت عدم امکان پرداخت کل شهریه ، بایستی حداقل نصف شهريه را بصورت علی الحساب (غیر از تصفیه بدهی قبلی خویش) به حساب دانشگاه واریز نمایند.

تذکر: در صورت تمایل، دانشجویان عزیز می توانند كل شهریه یک نیمسال را به حساب دانشگاه واریز نمایند.

·        در صورت پرداخت اینترنتی بلافاصله پورتال دانشجو جهت انتخاب واحد فعال خواهد شد و در صورت مراجعه به بانک صادرات و واریز وجه نقدی و تحویل فیش به امور مالی دانشگاه ، پورتال دانشجو جهت انتخاب واحد فعال خواهد شد.

·        انتخاب واحد اولیه بصورت موقت بوده  و تا 72 ساعت بایستی باقیمانده شهریه بصورت نقد و یا با چک مدت دار تصفیه حساب گردد تا اینکه انتخاب واحد توسط دانشجو ثبت نهایی گردد، در غیر اینصورت بصورت خودکار بعد از 48 ساعت انتخاب واحد حذف خواهد شد. و عواقب بعدی به عهده دانشجو می باشد.

·        بنابراین لازم است 24 ساعت قبل از  شروع انتخاب واحد، نسبت به واریز وجه اقدام نمایید..

·        شماره حساب دانشگاه به شرح جدول زیر می باشد.( قابل واریز در تمام شعب بانک صادرات ایران )

نام بانک

بانک صادرات ایران

نام شعبه

بازار پارس آباد ( میدان قیام )

کد بانک

3701

نام صاحب حساب

دانشگاه غیرانتفاعی مغان

شماره حساب

0211789269001

شماره شبا

IR430190000000211789269001